Category: Scrolling News

स्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रमस्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रम

महाविद्यालयात स्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रम ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता साजरा करण्यात आला.