News & Events Entrepreneurship Awareness Camp

Entrepreneurship Awareness Camp

Orgnised by UDYOGWARDHANI duration on 9th & 11th July 2018 and sponsoerd by Department of Science and Technology (New Delhi)

Related Post

स्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रमस्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रम

महाविद्यालयात स्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित ” मेरी माटी, मेरा देश ” हा उपक्रम ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता साजरा करण्यात आला.